Myrarter

På jorden finns mer än 10.000 kända myrarter. Variationerna är oändliga och de olika arterna är alla anpassade efter omgivningens natur och koloniernas  grannar. Här kan du läsa mer om ett urval myrarter.