Få bort myror inomhus

Har du fått in myror i hemmet? Det är aldrig kul med ovälkomna gäster, men oftast går det att få bort myror inomhus utan att göra så stor skada på dem. Vissa av dessa knep funkar även på många andra insekter.

Snabba tips för att få bort myror inomhus

  • Håll rent! Myror söker efter mat och fukt, främst vatten och socker i olika former.

  • Förvara livsmedel som myrorna söker sig till i slutna behållare.

  • Täta lister och springor i ingången.

  • Töm soporna ofta.

  • Torka bort myrornas doftspår (myrvägar) med såpa eller diskmedel

  • Lokalisera boet – om det är placerat i något du kan flytta (en kruka till exempel), testa flytta den.

  • Undersök om närliggande buskar huserar bladslöss. Svartmyror är en av de arter som lockas till bladluskolonier.

Få bort myror inomhus – matkällor

Myror är fantastiska på att hitta föda. De har patruller, spioner och spanare som arbetar dag och natt för att hitta mat och andra viktiga resurser till kolonin. När vi får in myror i hemmet är det oftast så att de hittat något av just dessa. Många berättar om att de ser myror i köket, runt matbordet och vid sophinken. Anledningen är enkel: det är här vi öppet förvarar, förädlar och förtär vår mat. Ett ostädat kök är som en guldgruva för en koloni myror. Detta är därför en viktig aspekt att se över när man vill få bort myror inomhus. Städa efter dig!

how to get rid of ants
En koloni svart trädgårdsmyra (Lasius niger) i ett formikarium. Foto: Lennart Tange

De vanligaste gästerna vi har i Sverige är förmodligen den svarta trädgårdsmyran (Lasius niger). De är duktiga sökare vad gäller föda och hittar ofta saker i våra kök eller på våra uteplatser. Eftersom de är väldigt flexibla i var de kan bygga bo så bor de ofta nära människan. På engelska kallas den ofta pavement ant (trottoarmyra), vilket vittnar om dess förkärlek till våra städer. Svartmyran kan bo i krukor, under stenar och plattor eller direkt i jorden. Om du har myror i krukorna på uteplatsen kan en lösning helt enkelt vara att flytta den krukan längre bort från ingången till bostaden.

Testa detta:

– Se till att det inte finns någon mat för myrorna att hitta i ditt hem. Ju mindre mat de hittar, desto förre doftspår kommer de att lägga ut till sina systrar.

– Lokalisera din koloni. Om det går att flytta på den, testa!

Få bort myror inomhus – snabba lösningar

Som tidigare beskrivet kommunicerar myror via doft. Om arbetarna hittar en födokälla så kommer de att springa tillbaka till kolonin med informationen. På vägen lägger de små doftspår som gör att nästa myra lätt hittar tillbaka. Myra efter myra fyller på i spåret och tillslut har vi vad man kan kalla en motorväg för myror. När matkällan sinar slutar myrorna att lägga ut spåret och aktiviteten avtar. Men inne i ett hus finns ofta mycket att äta, så vägarna in kan bestå under mycket lång tid.

Om man snabbt vill få bort myror inomhus är det därför smart att förstöra deras doftspår. På så sätt hittar den stora massan inte in igen. Detta kan man göra genom att kartlägga myrornas rörelsemönster för att upptäcka dessa osynliga vägar. Sedan finns det olika tekniker för att avlägsna doftspåret. Ibland räcker det med att torka av området med en fuktig disktrasa. En mer effektiv lösning är att använda diskmedel – det förstör både deras doftspår och får dem att inte vilja återvända till området på grund av lukten.

Testa detta:

– Myrornas doftspår är det som gör att myrorna hittar in och bygger ”motorvägar”. Genom att torka av området med en fuktig disktrasa eller med diskmedel så förstör vi deras ”skyltning” och deras väg försvinner.

– Var kreativ! Myror gillar inte starka lukter. Därför kan det vara en god idé att till exempel doppa fingret i lite såpa och dra längs ingången. Myrorna gillar heller inte lukten från snus, kanel eller fun light (på grund av sötningsmedlet aspartam). Testa dig fram!

Få bort myror inomhus – täta ditt hem

I till exempel en sommarstuga kan problemen med myror vara riktigt irriterande. Om du studerar deras rörelsemönster så kan du få en överblick över de vägar de tar sig in genom. Om det går, försök täta ingångarna!

Få bort myror inomhus – mata dem

Om du är en riktig myrvän och inte vill se din koloni komma till skada så finns det en annan lösning. Utfodra dina små grannar! När myror hittar in i hemmet är det oftast olika sockerlösningar de är ute efter. Därför kan du förenkla deras sökande genom att ge dem en klick marmelad, sockervatten i en behållare eller fruktsocker i form av färsk frukt. Men gör det förstås utanför ditt hem om du vill slippa besök.

Få bort myror i växthuset – vattna rikligt

Myror kan faktiskt vara ett problem även inne i våra växthus. Där trivs kolonierna eftersom det är varmt och skyddat. Men ibland kan myrorna störa arbetet inne i växthuset och därför kan det vara en god idé att få försöka dem att flytta. Ett väldigt enkelt knep att åstadkomma detta är att vattna – rikligt. Myrorna gillar inte alltför blöta miljöer och kommer inte kunna leta mat eller gräva sitt bo lika lätt som innan. Förhoppningsvis för växthuset leder detta till att de flyttar ut!

Det man dock ska komma ihåg är att myror är väldigt bra på att bekämpa skadedjur och andra insekter. Med myror i växthuset kommer du ha din egna lilla polisstyrka som hela tiden patrullerar området och tar itu med förövare.

Vidare läsning