Lasius niger (svartmyra)

Introduktion till Lasius niger

Lasius niger är en av Europas vanligaste myrarter. Den bygger bon i många olika miljöer som till exempel stubbar, på ängar eller betesmark, under stenar, i klippskrevor eller i gräsmattor. De placerar ofta sina bon vid växter och håller bladlöss uppe i dem.
how to get rid of ants
Lasius niger-drottning med arbetare, ägg, larver och puppor. Photo: Lennart Tange.

Utseende hos Lasius niger

Arbetare: Längd 2,0-5,0 mm. Mörkt brunsvart till gråaktigt brun med något blekare mellankropp. Ben och antenner (inklusive det första långa antennsegmentet inne vid huvudet och tibia*) är rikligt täckta med rakt utåtstående hår. Mellankropp, ben, käkar och antenner är lite ljusare än resten av kroppen och har en subtil gul ton.

Drottning: Längd 7,0-10,0 mm. Brunaktigt svart. Första långa antennsegmentet inne vid huvudet och tibia(*) är rikligt behårade. Huvudet är alltid smalare än den stora mellankroppen. Vingarna är genomskinliga men drottningen gör sig av med dessa efter parningsflykten.

Hane: Längd 3,5-5,0 mm. Brunaktigt svart. Mandiblerna (käkarna) har en tand nära spetsen som är lite tillplattad vid tuggkanten. Mängden utåtstående hår varierar men är normalt färre än på drottningen. Hanen har alltid viss behåring på tibia (*). Vingarna är genomskinliga.

*) Tibiae är vaden eller segmentet mellan lår och fot på myrans ben.

(1)

Utbredning

Lasius niger hittas i Europa och delar av Nordamerika och Asien (2). Det är den art ur Lasius-släktet som bosätter sig längst norrut, ibland ända upp i norra Finland. Den har hittats från Kalifornien till Japan och från nordafrika till Finland.

Livslängd

Livslängden hos en myra bestäms av dess kast. Arbetarna lever normal sett cirka 1-2 år (4) medan drottningarna kan bli uppemot 30 år (även om detta verkar ytterst ovanligt). Hanarna dör kort efter parningsflykten är över.

Parningsflykt

Parningsflykten sker genom bevingade myror som flyger iväg från kolonin och parar sig med andra ur samma art. När parningen är över gräver drottningarna ned sig för att starta deras nya kolonier, medan hanarna dör.

Detta stora spektakel sker någon gång mellan juni och september. De europeiska myrorna av arten flyger gärna på varma sommardagar i juli och augusti. Deras nordamerikanska släktingar föredrar däremot de senare månaderna närmare hösten. Det är inte ovanligt att det blir tidningsrubriker när tusentals bevingade svartmyror svärmar samtidigt.

Lasius niger habitat och bo

Eftersom arten är spridd över så stora delar av jorden har den lätt för att anpassa sig. Den bygger bon i många olika miljöer som t.ex. stubbar, på ängar eller betesmark, under stenar, i klippskrevor eller i gräsmattor. De bygger ofta bon vid växter och håller bladlöss uppe i dessa. Den svarta trädgårdsmyran bygger ibland jordhögar (på samma sätt som gul tuvmyra – Lasius flavus) av de rester som de släpar ut från nya gångar och kammare. Arten föredrar att bygga sina bon under stenar, där de kan dra nytta av den värme som stenarna absorberar från solen. Lasius niger är även en av våra vanligaste husmyror.

Arten är känd för sin höga anpassningsförmåga. De hittas ofta i städer där de bygger sina bon under trottoarer, i parker eller hus. En koloni Lasius nigers kan bestå av allt från ett par hundra till tiotusentals arbetare. (3)

Kaster och uppgifter

Lasius niger har endast tre kaster: arbetare, drottning och hane. Uppgifterna hos arbetarna skiljer sig beroende på arbetarens ålder. Yngre förmågor tillåts stanna kvar i boet och ta hand om sysslorna där inne, medan äldre myror beger sig ut på farligare uppdrag utanför stacken.

Lasius flavus – från ägg till myra

Ett ägg utvecklas till en myra på cirka 8-9 veckor.

Symbioser

Arten är van att samarbeta med andra insekter. Till exempel har de likt bönder boskap, men i form av bladlöss. Man kan ofta se den svarta trädgårdsmyran ta hand om bladlöss uppe på olika växter. Myrorna skyddar lössen och får i utbyte en söt nektar att äta. Lasius niger har observerats gräva jordvallar för att skydda ”sina” växter och bladluskolonier (5).

Parasiter

Flugarten Strongygaster globulas larv lever som parasit i bakkroppen på en svartmyredrottning som grundat ett samhälle. Drottningens beteende påverkas inte förutom att hon slutar lägga ägg. När larven är färdigutvecklad lämnar den drottningen och förpuppar sig. Drottningen sköter då om puppan som om den vore hennes egen. När flugan är fullvuxen lämnar den henne. Drottningen dör kort därefter.

Fångenskap

Lasius niger är en lätt myrart att hålla i fångenskap. De anpassar sig lätt till olika bomiljöer och är tåliga. Samhällen klarar varierande fuktighet och matbrist väl.

Lasius niger information:

Stam: Arthopoda

Understam: Hexapoda

Ordning: Hymenoptera

Överfamilj: Vespoidea

Familj: Formicidae

Underfamilj: Formicinae

Tribus: Lasiini

Släkte: Lasius

Namngivning: Lasius niger (Linnaeus, 1758)

Uttal: [Lásius níger]

Etymologi: Lasius av lasios (gr.) = luden, raggig. Niger (lat.) = svart

Svenska synonymer:  svart tuvmyra, svartmyra, svart trädgårdsmyra


Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” s. 151 

2. John H. Klotz, Urban Ants of North America and Europe: Identification, Biology, and Management s. 39

3. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” s. 152 

4. Human Ageing Genomic Resources

5. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” s. 152 

Vidare läsning

Black garden ant – Wikipedia

Lasius niger – AntWiki