Skötsel och näring

Hur sköter man om myror?

Alla myrkolonier behöver kärlek. En framgångsrik myrodlare sköter regelbundet om sin koloni och förser den med vatten och näring samt ser till att dess bo eller arena är ren och fri från parasiter.

Vad ska man mata myror med?

Myror är, likt de flesta andra varelser på jorden, beroende av näring och vatten för att överleva. Nästan alla myrarter är omnivorer, alltså allätare (1). De får sin näring från både växt- och djurriket och är experter på att utnyttja sin omgivning för att föda sig själv och sina kolonimedlemmar.

Protein

Myrkolonier lägger stor möda på att samla insekter och annat som betraktas som rika proteinkällor. Protein fungerar som en grundpelare i kolonin och är av yttersta vikt för att samhället ska kunna växa. Det är främst larverna och drottningen som behöver protein. Larverna blir matade med söndertuggade insekter eller liknande av arbetarna och får på så sätt i sig det nödvändigaste för att kunna växa sig till en vuxen myra. Arbetarna själva kan inte tillgodogöra sig fast föda, utan kan endast förtära flytande sådan. Trots att de har effektiva munnar för att tugga sönder byten är detta mest till larvernas nytta då den vuxna myran har en sorts sil i munnen som sorterar bort matbitar. De vuxna myrorna är heller inte lika beroende av protein som larverna. Drottningen behöver däremot en ständig tillförsel av detta eftersom hon konstant måste tillverka nya ägg – ett energi- och proteinkrävande arbete.

En vanlig koloni av kal skogsmyra (Formica polyctena) kan under ett år konsumera sex miljoner, eller 28 liter, insekter. Detta vittnar om en hård miljö för andra insekter kring myrornas kolonier. De byten som dödas och äts upp är inte begränsat till några speciella kategorier, utan alla sorters insekter, levande och döda, söks av kolonierna.

nutrition and care for ants protein carbohydrates mealworm
En koloni Adetomyrma goblin matar sina larver med en mask. Larverna är kolonins största proteinätare och kan, hos de flesta arter, tugga i sig fast föda utan arbetarmyrornas hjälp. (California Academy of Sciences) Foto: Alex Wild.

Kolhydrater/Socker

De vuxna myrorna växer inte och behöver inte protein i samma utsträckning som larver och drottningen. Eftersom arbetarna spenderar dagar och nätter med att arbeta behöver de istället kolhydrater. Och ju lättare det är för dem att konsumera den desto bättre.

Myror älskar socker, och kommer föredra att fylla på sina reserver med just detta. Socker kan ges i olika former, men flytande socker är det som gäller. Exempel på detta är sirap, honung eller enbart sockervatten som du själv kokar ihop. Sockervatten, eller sockerlag, gör du lätt genom att koka ihop hälften socker hälften vatten. Variera mängden socker för önskad konsistens. Ju mer socker desto lättare blir det för myrorna att fastna och drunkna i vätskan.

Det finns olika sätt att mata myror med flytande socker. Man kan till exempel fylla ett provrör med sockervatten och sätt igen det med en bomullstuss. Då kan myrorna tillgodogöra sig vätskan genom att ”suga” på bomullen. Andra sätt är att hälla i vätskan i en kapsyl eller liknande behållare och helt enkelt ställa ner i myrornas arena (alltså där de hämtar sin mat). Om man matar med mer trögflytande ämnen (så som honung) kan en liten bit papper eller aluminiumfolie fungera som tallrik. Tänk på att endast servera mycket, mycket små droppar för att undvika att myrorna fastnar i dem.

Om du vill variera myrornas sockerintag kan du testa ge myrorna olika sorters frukter. Vissa arter gillar detta medan andra föredrar den flytande varianten.

ants need water

Myror behöver vatten!

Precis som människan så behöver myror vatten för att överleva. I de flesta fall kan en koloni klara sig utan föda en tid, men brist på vatten är ytterst dödligt. En myrkoloni får i naturen i sig mycket av sitt vatten från den fuktiga mark de lever i. Tropiska myror som lever i träd samlar bland annat vatten från morgondaggen som lagt sig på blad och grenar. Eftersom vatten är så viktigt för myror (de torkar väldigt lätt ut) bör deras bo i fångenskap tillhandahålla en vattenkälla i form av fukt.

I vanliga fall dricker myror nämligen från de väggar där fukten samlats. Detta är en av anledningarna till att bon i lättbetong är så populära, då de suger upp vatten och fördelar ut det i sina väggar.

Utöver ett fuktigt bo bör myrorna även ha tillgång till en extern vattenkälla. Detta ordnas enkelt med ett provrör eller annan lämplig behållare. Precis som med sockervattnet ovan fyller vi detta med vatten och sätter sedan en bumullstuss i änden för att vattnet inte ska rinna ut.

– 

Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln ”Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” s. 42