Ta hand om Myrmica rubra (röd trädgårdsmyra)

Hur tar man hand om Myrmica rubra?

Myrmica rubra, eller trädgårdsrödmyran, är en medelsvår art att ha hemma. De bildar stora samhällen med flertalet drottningar och behöver både mycket protein i form av insekter och en hög fuktnivå.

Vad behöver Myrmica rubra?

Formikarium

Små kolonier hålls lättast i provrör med tillgång till någon sorts arena eller annan anordning där de kan hämta mat. Lite större kolonier kan med fördel hållas i lättbetong-bo eller något sorts formikarium med sand för dem att gräva i. Myrmica klarar sig i de flesta miljöer så länge boet går att hålla fuktigt. Detta är oftast lättare att åstadkomma med lättbetong-bon.

Värme

Temperatur i kolonin: 21-24°C. Klarar sig mycket bra i rumstemperatur. Eftersom Myrmica rubra, likt de flesta myror, gillar värme kan en värmelampa eller värmematta vara ett alternativ. Men ha noga uppsikt så att temperaturerna inte blir för höga. Någonstans runt 25°C någon timme här och där kan vara en bra riktlinje. Undvik att torka ut kolonin då arten är mycket fuktkänslig.

Tips! Värm endast en liten del av formikariet. På så vis ger du myrorna valet om de vill njuta värmen eller avstå.

Fukt

Fuktnivå i kolonin: 50-70%. Vissa anser att de behöver en ännu högre fuktnivå. Prova dig fram med noga uppsikt över myrorna. Denna art är väldigt fuktkänslig och vill inte ha det för torrt.

Om du upplever att deras formikarium torkar ut väldigt snabbt kan det bero på att det inte finns tillräckligt med material att binda fukten med. Ha då i mer sand/jord eller något annat som binder fukt. Varför inte en bit trä eller någon sorts tät svamp?

Föda

Socker- och/eller honungsvatten. Frukt såsom bitar av äpplen och päron. Experimentera med olika blandningar och se vad de gillar bäst. Drottningen och larverna behöver proteiner, och denna art konsumerar mycket protein och vill gärna ha ett stort utbud av insekter. Protein ges gärna i form av insekter (bananflugor, mjölmaskar, syrsor, bin, getingar, skalbaggar etc.), kött (fritt från gifter och kryddor), ägg eller annat som innehåller protein. Tänk på att inte ge dina myror något som kan vara giftigt, exempelvis besprutad frukt. Om du fångar flugor eller liknande insekter själv finns en risk att de bär på sjukdomar som kan döda kolonin. Var försiktig med egenfångad föda. Det rekommenderas i så fall att man kokar proteinkällan innan man ger den myrorna.

Om du vill mata myrorna med levande föda är det viktigt att göra denna immobil innan. Om du inte har en enorm koloni så kommer de att ha svårt att döda ett levande byte.

Övervintring

Myrmica rubra övervintrar. Det betyder att de är vana att gå i ide när vintermånaderna kommer. De drar sig alltså tillbaka in i sitt bo och väntar på våren. För att må bra behöver de denna ”paus” även i fångenskap. Myrorna behöver ingen mat under denna period. Arten samlar dock gärna mat innan övervintringen  och har i sitt bo.

Du kan lätt övervintra dina myror i de flesta utrymmen som är under 5-10°C. Den bästa temperaturen hittar du mellan 5-10°C Vissa använder till och med kylskåpet för att övervintra sina myror. Det man bör ha koll på är att myrorna inte utsätts för alldeles för låga temperaturer under noll grader.

Övervintringen synkas med säsongen. När myrorna drar sig tillbaka i naturen så är detsamma dags för dina egna. I Sverige så sker detta runt oktober månad, med lokala variationer. När vårsolen tittar fram runt mars månad är det dags att ta fram dem igen!

myrmica rubra common red ant
Två Myrmica-arbetare. Foto: Gary Alpert

Mer information om Myrmica rubra

Utseende

Arbetare: Längd 4-5,5 mm. Enhetligt orangebrun kropp med mörkare huvud och bakkropp.

Drottning: Två sorter. En större med längden 5,5-6 mm och en mindre med samma längd som arbetarna. Mycket lik arbetarna om än lite mörkare i färgen.

Hane: Längd 4-6 mm. Mycket mörka, nästan svart kropp. (1)

Utbredning

Myrmica rubra finner man ända från de brittiska öarna till delar av östra Sibirien. Arten återfinns i hela skandinavien med undantag för de högt belägna fjällområdena och nordligaste områdena. Arten har även påträffats i Nordamerika (ostkusten).

Antal drottningar

Polygyne – arten har flera drottningar. Kolonier av Myrmica rubra kan ha väldigt många drottningar.

Bo

Myrmica rubra bygger sina bon i de flesta miljöer där de finns, bland annat jord, sandmarker, sjöstränder och kärr. De undviker tätbevuxen skog men bosätter sig gärna i parker, trädgårdar och åkerkanter.

Att få tag i en drottning

Drottningar eller hela kolonier finns ofta i lager hos olika myrbutiker, då särskilt europeiska. Om man inte vill köpa en drottning så är Myrmica rubra en art som går att fånga ute i naturen. Eftersom de ofta bygger bon under stenar är det enkelt att vända på sådana och hoppas att det ligger en drottning där under. Problemet med denna art är att drottningarna kan vara svåra att se vid första anblick. Samtidigt gör det ont när de biter, så arbetet med insamlingen måste gå fort.

Tips! Testa att försiktigt vända upp en så kanske du hittar en koloni med en eller flera drottningar

Parningsflykt

Detta stora spektakel sker någon gång från slutet av juli ända in på sensommaren. (2) Myrmica rubra flyger ofta i enorma antal tillsammans, något som brukar uppmärksammas i medier vid tidpunkten. Observera att arten också bildar samhällen genom att para sig utanför deras bo, vilket betyder att alla drottningar inte flyger iväg.

Beteende

Myrmica rubra är kanske mest känd för att det svider rejält när de biter en. Arten är snabbfotad och aggressiv. De kommer gärna ut ur sitt bo för att försvara så fort något händer utanför.

 –

Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” s. 83

2. AntWiki – Myrmica rubra

3. AntWiki – Myrmica rubra

Vidare läsning

Myrmica rubra – Wikipedia

Myrmica rubra – AntWiki