Myrbon

Hur kan olika myrbon se ut?

Myrornas hem kan se ut på många olika sätt, och olika arter har ofta egna sätt att konstruera sina unika myrbon på. Vissa bor i jorden medan andra bor i trädtopparna.

Om man tittar på de områden myror bor på ser man ganska snabbt att de föredrar värme framför kyla. I de tropiska regionerna fullkomligt kryllar det av olika sorters myrarter, och ju längre man färdas mot polerna, desto mer sällsynta blir myrorna. Detta är en av anledningarna till att man i de tempererade regionerna finner många av områdenas myrbon under stenar eller annat som alstrar värme. Myror fungerar bäst om temperaturen är över 20°C, och deras avkommor föredrar ännu varmare gradtal för att optimera sin utvecklingskurva.

De flesta skulle nog beskriva ett myrbo som den klassiska myrstacken byggd av Formica-släktet. En stor kupol byggd av jord, barr, kvistar, löv, kåda och små bitar av kol. Allt som kan få kupolen att hålla tätt. För ett myrbo har flera olika krav det måste uppfylla för att fungera. Bland annat följande:

  • Skydda myrorna inuti myrboet
  • Stöta bort regnvatten
  • Alstra värme från solen
  • Hålla kvar värmen när solen försvinner

Allt detta lyckas myrorna med. Men den barrhögsliknande myrstacken är inte alls den vanligaste. Den är inte ens i närheten. Endast 16 av 81 nordiska arter bygger myrstackar, vilket säger en del om att värme kan alstras på andra sätt än genom en stor kupol av skogsrester.

tiny ants making a nest in a twig

En koloni Azteka-myror har byggt sitt bo i en Cordia nodosa-växt. Myrorna och växten lever i symbios, där myrorna erbjuder skydd mot skadedjur samtidigt som växten ger myrorna husrum. Foto: Alex Wild.

Olika sorters myrbon

Många myrarter bor istället direkt i jorden. Den klassiska myrstacken har förstås en stor del av sina kammare under jorden, men andra arter har all sin verksamhet där. Ta exemplet den svarta trädgårdsmyran Lasius niger. Den har inga stackar, utan föredrar att gräva i jorden under något redan värmealstrande element, exempelvis en sten. Under denna sten kan myrorna värma upp sina larver och puppor samt låta drottningen värma sig. De utvecklas alla snabbare med hjälp av värme och denna värmetörst blir därför en livsviktig funktion för alla myrkolonier. Med hjälp av värme kan de starta upp sina kolonier snabbare efter vintern och hålla igång längre efter sommaren. Myrorna var alltså hundra miljoner år före människan att använda sig av element.

ant nest molded model in plastic comparison to human

En gipsgjutning av ett myrbo skapat av Floridas skördarmyra Pogonomyrmex badius. Foto: Shaners Becker

Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae

2. Bert Holldobler & Edward O. Wilson (1990) “The Ants

Vidare läsning