Klassisk myrfarm

Introduktion till den klassiska myrfarmen

Den klassiska myrfarmen är smal och står upprätt. Den är tänkt att simulera ett liv under jorden med god insyn för myrodlaren.

Du behöver: 2 glasskivor, 4 träbitar (eller liknande), lim, något att göra hål i locket med, någon sorts fot, jord/sand

formicarium ant farm

1. Förberedelser

Nu gör vi en klassisk myrfarm! Börja med att ta fram alla saker du kommer att behöva. Först och främst behöver du två glasskivor i samma storlek. Du behöver sedan ha något som fungerar som väggar på kortsidorna. Ett exempel är trä eller glas. I denna guide kommer vi att använda oss av träbitar. Storleken på dessa bestämmer du själv. Ju smalare kortsidor desto mindre utrymme för myrorna att bygga på. Rekommenderat utrymme mellan glasskivorna ligger mellan 1,5 och 3 centimeter, beroende på hur stora myror som ska bo i myrfarmen.

För att allt ska sitta ihop behövs något som kan binda ihop de två materialen. Detta löses lätt genom användning av akvariesilikon, som är fritt från gifter. Vi vill förstås inte att myrorna förgiftas när de får tillgång till sitt nya hem. Glöm inte låta det torka!

Detta formikarium behöver även jord eller sand (helst en blandning av dessa två).

Till sist behövs något som kan göra lufthål i locket. Till exempel en hammare och en spik eller en borrmaskin.

formicarium ant farm measurements

2. Måtta ut skivorna och gör hålen

Om du har två glasskivor redo är det dags att se till att träväggarna passar. Ta måtten på glaset och gör i ordning väggarna efter dem. Gör dessa så breda som du tror passar den myrart formikariumet är ämnat för.

När du är klar ska du ha en botten, två sidoväggar och ett lock. Locket kan göras i två delar likt bilden till vänster. Detta för lättare åtkomst utan att myrorna smiter ut. Locken bör ha någon sorts lufthål. Här använder man lättast en mycket tunn spik eller en borrmaskin för att göra ett tiotal hål.

Det kan vara en god idé att göra ett hål på någon eller båda sidoväggarna för framtida utbyggnader. En klassisk myrfarm kan behöva någon extra del som myrorna kan hitta mat och material på. Detta hål görs i den storlek som slangen som binder ihop dessa kommer att vara. Ett exempelmått är 1,5 centimeter.

formicarium ant farm fixate with glue

3. Limma ihop stommen

När alla delar är färdigkapade och har rätt mått är myrfarmen redo att börja byggas. Börja med stommen. Med lim i varje hörn binder du ihop kortsidorna. Här kan det vara en god idé att ha glaset nära till hans och dubbelkolla att väggkonstruktionen inte blir skev.

Obs! Limma inte fast locket. Men använd det gärna för att måtta så att det blir rätt.

Ett alternativ till denna metod är att limma väggarna direkt på en av glasskivorna.

formciarium ant farm glass plexi

4. Limma fast glasskivorna

När stommen är färdigtorkad lägger du lim längs en av glasskivornas ytterkanter. Lägg sedan på trästommen och pressa försiktigt så att alla små luftspalter försvinner. När det känns bra läggs en ny omgång lim på trästommens blottade sida, och sedan pressas den andra glasskivan fast försiktigt.

formicarium ant farm framework and plexiglass

5. Passar locket?

Vi är nästan klara! När hela konstruktionen har torkat är det dags att se om locket fortfarande passar. Om inte så gäller det att antingen göra ett nytt eller anpassa det gamla på något sätt. Till exempel sandpappra bort någon millimeter för bättre passform.

formicarium ant farm foundation leg

6. Något att stå på

Eftersom en klassisk myrfarm är smal och hög blir den väldigt vinglig. Om du känner att det behövs kan en fot vara bra. Antingen gör du en fin fot likt den till vänster, annars så räcker det med en platt skiva som limmas fast i underkant.

formicarium ant farm with soil dirt

7. Färdigt!

Och svårare än så var det inte!