Kaster i myrsamhället

Vilka kaster finns i myrsamhället?

Myrsamhället består av flera olika grupper. Den mest dominanta är förstås arbetarkasten, vilken kan uppgå till flera miljoner. Sedan stackens centrum: drottningen (eller flera), och till sist hanarna.

Man brukar tala om tre kaster i myrsamhället: reproduktiva honor, reproduktiva hanar och icke-reproduktiva honor. Drottningar, hanar och arbetare.

Myrorna har byggt upp ett mycket effektivt samhällssystem där de föds in i en roll – en kast. Drottningen hos många arter är enorm och skulle aldrig duga till att arbeta, medan en arbetare inte har tillräckligt kapabla äggledare för uppgiften som drottning. Hanarna är enbart hanar och skulle rent teoretiskt kanske kunna sköta arbetet i kolonin, men det skulle inte vara ultimat vad gäller spridning av drottningens gener. Deras kroppar är mycket specialiserade, och även om vissa myror är väldigt anpassningsbara så är de flesta inte det. I grova drag: arbetarna är till för att arbeta, drottningen ska lägga ägg och hanarna ska ut och para sig med nya drottningar. Men vad skiljer då kasterna åt, rent anatomiskt och beteendemässigt?

Tre olika kaster i myrsamhället

Queen

Även om vissa myrarter endast har en drottning (monogyne) finns det arter vars kolonier kan bestå av flera drottningar (polygyne).

Drottningen är kolonins fokuspunkt. Allt arbete som utförs syftar till att säkerställa att hennes äggläggning kan fortsätta. Hon är mor till alla arbetarna och skyddas till tänderna av sina avkomlingar. Från ett evolutionärt perspektiv är detta dock inte ett uttryck för kärlek - snarare ett sätt att maximera möjligheten att sprida sina gener. Eftersom arbetarna inte lägger några ägg själva blir drottningen den viktigaste myran i kolonin.

Myrdrottningar föds med stora vingar. Dessa åtföljs av en stor mellankropp, en följd av att de stora vingmusklerna är belägna där. När de har parat sig och är på väg att grunda sin koloni biter de av sina vingar (eller snarare bryter av dem med sina ben), helt enkelt eftersom de inte längre behöver dem. Drottningarna har också en stor elastisk bakkropp som kommer att växa i takt med deras äggläggning. Den består av fyra till fem segment som är sammanbundna med ett tunt men töjbart material. Till en början ligger segmenten sida vid sida och vidrör varandra, men med tiden separeras de alltmer. (1)

Det kan verka som något majestätiskt att vara drottning och allt det innebär. Men faktum är att hon bara finns där för en sak: att lägga ägg. Det finns inga regler kopplade till hennes status som drottning, det är helt enkelt något vi har skapat för att förstå strukturen i deras samhällen.

Hanar

Precis som drottningarna så har hanarna vingar och en större bakkropp än arbetarna. Skillnaden mellan drottningar och hanars bakdel är att hanarnas är lite smalare samt har små flikar undertill som hör till könsorganen. De är alltid synliga även om de kan vara svåra att se.

Hanarna föds i boet och vandrar omkring där, hos de flesta arter utan att utföra något arbete, i väntan på den stora parningsflykten – svärmningen. Deras uppgift i livet är att para sig med så många drottningar som möjligt. När den stora dagen är över dör alla inom någon timme, eller om de har verklig tur klarar de sig några dagar. Men tyvärr finns det inget liv för en hane efter parningen, så även om den överlever finns det inget att överleva för. Honorna har grävt ner sig och det är omöjligt att överleva ett helt år till nästa svärmning. (2)

Hanar är nästan alltid mörka till färgen, oberoende av vad övriga kaster har för färg. De är mycket svåra att artbestämma då de alla ser relativt lika ut.(3)

Arbetare

Kolonins äkta hjälte, arbetare, är också den största till antal. De har under evolutionens miljontals år offrat sin förmåga att producera fertila avkommor, och har därför mycket små äggstockar.

Arbetarna har inga vingar. De föds i kolonin och behöver aldrig flyga därifrån. Deras uppgift är att ta hand om drottningen, äggen, larver och puppor, gräva gångar och kammare samt täta och utöka boet. De hämtar mat, fukt och material och beskyddar kolonin från predatorer och parasiter. Man skulle kunna säga att de förtjänar sitt namn.

Storleksmässigt varierar arbetarna i jämförelse med varandra, men de är hos de flesta arter alltid mindre än drottningen. Arbetare kan komma i många olika former, där vissa har enorma huvuden och andra är mycket smala och smidiga. De med styrka används för att knäcka frön samt försvara kolonin och kallas för soldater. (4) Deras huvuden kan ibland vara lika stora som deras kroppar. I norden finns det inga arter med en tydlig soldatkast.

Arbetarna kan lägga ägg, men eftersom de inte befruktas så kan de endast producera hanar.

Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae” sida 31

2. Bert Holldobler & Edward O. Wilson (1995) “Journey to the antssida 30

3. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidaesida 32

4. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidaesida 31-32

Vidare läsning

Nuptial Flights (Engelska) https://en.wikipedia.org/wiki/Nuptial_flight