Introduktion till myror

Introduktion till myror

20.000+ myrarter i världen
Alla arbetare är honor
20.000+ myrarter i världen
Alla arbetare är honor
20.000+ myrarter i världen
Alla arbetare är honor

Myror har spridit sig över hela jorden

Man har hittat myror på nästan alla av jordens kontinenter, med undantag för Antarktis och några små ögrupper. De finns i otroliga variationer och har anpassat sig efter det ena extrema klimatet efter det andra. De flesta myrarterna hittar vi i regnskogen.

Myrorna uppstod för mer än 100 miljoner år sedan

Myrornas ursprung var länge en gåta. De är idag otroligt framgångsrika och dominerar de områden de slår sig ned i. Men när blev myrorna just myror? Man tror att de utvecklades från solitära getingar för mer än 100 miljoner år sedan. Med tiden stannade getinghonans avkomma kvar hos modern i större utsträckning, och tillslut hade de bildat något av en familjestruktur.

Under miljoner år har detta sedan utvecklats till det vi idag ser som en av världens mest intressanta superorganismer. Deras familjer kan nu bestå av flera miljoner medlemmar med en eller flera drottningar i centrum. Myrorna tros ha uppstått i mitten av Krita-perioden och där fått ett enormt uppsving i och med att de kunde utvecklas sida vid sida med de blommande växterna.

Att ha myror

Benämningen husdjur kanske inte är det första man tänker på vad gäller myror. Men det går faktiskt att ha dem hemma och simulera en utomhusmiljö i ett enkelt formikarium. Det kan vara otroligt spännande att följa en kolonis utveckling och aktiviteter, från de första äggen till den tusende arbetaren.

Formikarier

Fiskarna har sina akvarium, reptilerna bor i terrarium.. men vad heter det som man har myror i? Formikarium förstås. Ordet kommer från franskans motsvarighet till myra – fourmi. Ett formikarium kan se ut på många sätt. Vissa har sina myror i en glasburk, andra en specialbyggd tank i glas eller plast.

Du kan lätt beställa hem ett formikarium från världens myrbutiker eller helt enkelt göra ett eget. Gemensamt för alla konstruktioner är att de behöver hålla myrorna inne (alltså ett tätt lock!), låta myrorna andas (lufthål tack!) och kunna öppnas, så att du kan tillföra fukt och näring (mycket praktiskt!).

Läs mer om formikarier

Vad äter myror?

Kolonin behöver en ständig tillförsel av protein och kolhydrater. Proteinet behövs främst för att mata larver och drottningen, eftersom den första försöker växa sig till en vuxen myra och den senare har en konstant äggläggning igång. De vuxna arbetarna däremot är mer förtjusta i kolhydrater. De behöver energi för att klara av att arbeta dagar och nätter. Protein hittar man i insekter, kött och kanske ett och annat ägg. Kolhydrater ges bäst som sockervatten, men även honung, sirap eller en blöt sockerbit uppskattas förstås.

Läs mer

Vad dricker myror?

Myror har väldigt lätt för att bli uttorkade. De har ett ständigt behov av fukt och behöver därför minst en vattenkälla. I naturen får myrorna i sig fukt från marken, regn, via morgondagg eller andra vattenkällor. I fångenskap behöver de därför bli serverade detta. Ett bra tillvägagångssätt är att sätta en bomullstuss i änden av ett provrör fyllt med vatten. Myrorna kan då gå dit och dricka lite utan att riskera att drunkna. Om du använder dig av honungsvatten kan du kombinera både vatten- och kolhydratsbehovet samtidigt.

Läs mer

Hur får man tag på myror?

Precis som med formikarier kan du göra mycket själv när det gäller att skaffa myror. Du kan till exempel försöka fånga en nybefruktad drottning vid den årliga parningsflykten. Detta är en spännande chans att se ett myrsamhälle skapas från en enda myra, fångad av dig själv dessutom! Se hur de första äggen kläcks och hur kolonin sakta växer sig starkare. Komplexa system utkristalliserar sig mer och mer ju fler myror som föds.

Om du har missat parningsflykten kan du försöka fånga in en befintligt koloni. Detta görs dock varsamt – var noga med att inte förstöra våra naturmiljöer. Ett harmlöst sätt kan vara att leta under varma platta stenar. Där brukar drottningarna vid middagstid ligga och värma sig. Att gräva upp en skogsmyrestack är däremot ingen idé. Sen finns det alltid butiker utomlands där du kan köpa myror som sedan kommer hem med posten.

Observera dina myror!

Myror har ett otroligt samarbete sinsemellan. Om man noga observerar dem kan man se hur de med doft, kroppsspråk och beröring skickar vidare information i kolonin. Att sitta och titta på en koloni hemma kan vara väldigt intressant.

Nyfiken på våra produkter?

Till butiken