Hittat en myrdrottning

Har du hittat en myrdrottning?

Myrornas samhällen är centrerade kring deras moder – drottningen. Varje år svärmar nya drottningar och parar sig med hanar ur samma art, och efter det är det enkelt att fånga en av dem.

Det finns en simpel regel som berättar för oss om en myrdrottning är parad eller inte: hennes vingar. Från början har alla drottningar vingar. De flesta av dem bryter av sina vingar direkt efter parningen, och kan därför antas vara befruktade. Det finns förstås undantag där vissa drottningar har vingar livet igenom, men det är mycket ovanligt. En lätt regel är därför: en befruktad drottning har vingar – en drottning som inte bryter av sig vingarna inom ett dygn är förmodligen obefruktad.

New ant queen
En bevingad myrdrottning som precis landat på marken. Hennes färger berättar att hon förmodligen är ur Formica-släktet.

Planera din myrdrottnings hem

Om du har hittat en befruktad drottning, kanske efter deras parningsflykt eller i ett bo du undersökt, och vill behålla henne är det en god idé att börja planera för ett bra hem. Nya drottningar behöver ensamhet, medan redan etablerade sådana hellre vill omges av arbetare. Alldeles nyparade drottningar är absolut lättast att förvara i provrör, och för att de ska kunna överleva behöver de en vattenkälla. Det lättaste sättet är att fylla en del av provröret med vatten och sedan trycka in en bomullstuss. På så sätt kommer drottningen att ha en vattenkälla som hon enkelt kan gå och dricka av om hon vill. Den kommer även bidra med fukt i hennes bo. Efter att du placerat henne i provröret sätter du dit en till bomullstuss i provrörets ände, så att hon inte rymmer.

Nu har din drottning en perfekt liten bostad, som gjord för att föda fram hennes första avkommor. De flesta drottningar är inte intresserade av någon mat, och är därför väldigt lätta att ta hand om. De får sin föda genom att bryta ner sina vingmuskler som de i fortsättningen ändå inte kommer att behöva. Drottningen behöver aldrig flyga igen, utan kommer att spendera resten av sitt liv i kolonins tjänst.

När föds de första arbetarna?

Det tar olika lång tid för olika sorters myrarter att föda upp arbetare. Till exempel får en Lasius niger-drottning vänta i 8-10 veckor på att hennes avkomma ska utvecklas till en fullvuxen myra. Många arter tar längre tid på sig, särskilt hästmyror (Camponotus-släktet), medan vissa har en snabbare utvecklingstid. De första arbetarna kommer att vara mycket svaga, så kallade nanitics. De är första generationens arbetare och har svagare kroppar till följd av den fattiga kosten under deras utveckling. Ju bättre tillgång till föda kolonin får efter de trösta arbetarna desto fler arbetare kommer att födas normalstora.

När myrdrottningen har några arbetare kan det vara en god idé att ansluta deras provrör till någon sorts arena där de kan samla mat. Antingen kopplar du ihop röret och arenan med en slang, eller så lägger du helt enkelt ned provröret i arenan och tar bort bomullstussen. Kom ihåg att myrorna fortfarande vill ha det mörkt i sitt bo, så något sorts skydd över röret är en bra idé. Detta kan exempelvis vara lite aluminiumfolie eller en använd pappersylle klippt i två delar.

Så, nu har du en egen liten koloni med myror!