Flygmyror

Vad är flygmyror?

Flygmyror är myrornas viktigaste samhällskast. De står för myrarternas fortplantning och flyger varje år ut i naturen, i stora antal, för att para sig. Dessa bevingade myror är nya drottningar och hanar som samordnar sin parningsflykt med hjälp av årstid och väderförhållanden.

När ett samhälle av myror blir stabilt nog börjar det producera fertila avkommor. Eftersom arbetarna är nästintill sterila (och enbart honor) behöver kolonin producera speciella myror för fortplantningen –  nya drottningar och hanar – så kallade flygmyror. Dessa myror kräver mycket omsorg och mat för att utvecklas, och är för den enskilda kolonin i stort sett enbart en kostnad. Ur ett evolutionärt perspektiv är det dock det absolut viktigaste ett myrsamhälle kan göra, och belöningen är således enorm i och med att det säkrar en ny generation myror. För att kunna sprida sig över stora områden har nya drottningar och hanar stora vingpar.

Kolonins drottning lägger normalt sett befruktade ägg som aldrig tillåts utvecklas till nya drottningar. Dessa ägg blir kvinnliga, sterila, arbetare. Om drottningen väljer att inte befrukta ägget med den sperma hon fått vid parningen kommer ägget att utvecklas till en hane. Men vad är det då som gör att ett ägg inte blir en arbetare, utan en drottning?

flying ants lasius

Flygmyror av arten Lasius Nearcticus. Bilden visar två oparade drottningar, att döma av de stora bakkropparna. South Bristol, New York (USA). Foto: Alex Wild.Vad behöver flygmyror för att utvecklas?

En stor del av utvecklingen beror på den näring larverna (se Från ägg till myra) får av arbetarna. Mycket och bra mat ger större chans till drottningar. Skogsmyran Formica rufa matar även larverna med ett sekret ur arbetsmyrans huvud. Detta bidrar till denna utveckling. Man har även sett att andelen nya drottningar styrs av doftämnen som den sittande drottningen utsöndrar. Dessa tas upp och tolkas av arbetarna och resulterar i att de matar larverna i mindre grad. På så vis kan drottningen styra produktionen av nya drottningar. (1)

När en koloni nått en ålder då den börjar producera fertila avkommor kommer den framåt våren börja fyllas med dessa så kallade flygmyror. De nya drottningarna och hanarna kläcks ur sin puppa med ståtliga vingpar gjorda för att flyga. De vandrar sedan runt i boet i väntan på den dag de kan starta ett nytt liv. Det är ovanligt att flygmyrorna hjälper till med kolonins sysslor.

Flygmyror och svärmningen

När den stora dagen kommer påbörjas den så kallade svärmningen. Vilken tid på året detta inträffar beror på vilken sorts myrart man tittar på. Vår vanliga Lasius niger kan svärma från juni till augusti. De föredrar varma regnfria dagar nära ett åskoväder och koordinerar flygningen med hjälp av små variabler i väder, vind och temperatur. När det är dags att svärma kan man lita på att alla kolonier gör det samtidigt.

Svärmningen börjar ofta på taket av myrstackarna. En efter en kastar sig de bevingade myrorna upp och ut i världen och möter andra flygmyror. De parar sig och drar sedan vidare till nästa myra. När hanen fullföljt sitt uppdrag att sprida generna vidare så är hans liv över. Han dör kort efter parningen och lämnar de myror han parat sig med till att bilda nya kolonier åt hans framtida barn.

Flygmyrornas största prövning

De nya drottningarna däremot har precis börjat sitt liv. Nu följer en av naturens största tester då en liten hona ska hitta en plats att bilda sin koloni på. Den stora majoriteten av drottningarna dör inom några timmar från att de lämnade moderkolonin. Rovdjur och andra myror är en av de största hindren, men även drunkningar samt överhettning är vanliga orsaker till flygmyrornas död. Det är av denna anledning som många myrarter producerar hundratals, ibland tusentals, bevingade myror. Förhoppningsvis lyckas en eller två av dessa med det till synes omöjliga. (2)

Den hona som hittar en säker plats att gräva ner sig på klipper själv av sina vingar och börjar utgrävningen av en första kammare. När hon är färdig försluter hon sitt lilla bo och påbörjar sin äggläggning. Den unga flygmyran är ett minne blott – en drottning är född.

Källor

1. Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt (2012) Nationalnyckeln “Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae

2. Bert Holldobler & Edward O. Wilson (1990) “The Ants

Vidare läsning

Nuptial Flights (Engelska) https://en.wikipedia.org/wiki/Nuptial_flight